Marcel Nooijen – RAAK Energie advies

Na het oriënterende gesprek was de basis voor de website snel gereed en leek of Björn aan een half woord voldoende had om verder te bouwen. Na de realisatie heb ik met name over het grafische deel en de leesbaarheid veel complimenten gekregen.